Prijave

Prijave

 • Sprejemamo na spletni strani prijavim.se najkasneje do 14. 3. 2020 ali do zapolnitve omejitve 150 plačanih prijav na posamezni tekmi.
 • Prijava je potrjena, ko je plačana startnina.
 • Omejitev 150 plačanih prijav na posamezni tekmi, prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil.
 • Prijavnine ne vračamo ali prenašamo v naslednje leto. Organizator povrne startnino (70 %) le v primeru upravičenega zdravniškega potrdila
 • Lista prijavljenih s startnimi številkami bo objavljena na spletni strani.

Splošni pogoji tekmovanja

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • Vsi tekmovalci so na določenih delih trase vključeni v javni promet in se morajo vesti in obnašati v skladu s cestno prometnimi predpisi.
 • Tekmovalci med tekmo ne smejo menjati okvirja, delov okvirja, vilic in obročev.
 • Tekmovalci morajo ves čas tekme nositi zaščitno čelado.
 • Zaradi izjemne zahtevnosti tekmovanja mlajši od 14 let ne morejo tekmovati.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje, naravna katastrofa …). V teh primerih o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča UO prireditve.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti.
 • Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic in kolesarjenje izven poti se kaznuje s takojšnjo diskvalifikacijo.

Kazni in prepovedi

 • Neupoštevanje označene trase.
 • Nepopolna obvezna oprema.
 • Odmetavanje smeti na in ob progi.
 • Uporaba transporta med tekmo.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah (v primeru bolezni ali poškodbe)
 • Zunanja pomoč izven servisnih con.

Zdravniška oskrba

Kadarkoli na progi lahko zdravstveno osebje, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, izloči in poskrbi za tekmovalca. V primeru neupoštevanja tega, je lahko tekmovalec diskvalificiran.

Fotodokumentacija

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v promocijske namene organizatorja.

Kategorije

ŽENSKE MOŠKI
do 34 let do 34 let
35–55 let 35–55 let
nad 56 let nad 56 let

Nagrade

Praktične nagrade prejmejo prvi trije v absolutni kategoriji. Organizator si pridružuje pravico do sprememb.